VI SER TILL ATT ALLT FUNGERAR SOM DET SKA:

Transportskador

Transportskador

Vi hanterar och förpackar dina varor med stor omsorg. Om det emellertid uppstår skador under transporten byter vi snabbt ut eventuella defekta produkter utan problem.

Leveransfördröjning

Leveransfördröjning

Om dina varor försvinner kontaktar vi omedelbart vår speditör och begär ut leveransbevis eller paketspårningsdokumentation. Den försvunna försändelsen spåras så fort som möjligt och leveransen omdirigeras till rätt mottagare.

Felaktig leverans

Felaktig leverans

Om den levererade mängden inte stämmer överens med den beställda mängden hämtar vi eventuella obeställda varor eller skickar varor som saknas. Du betalar naturligtvis inget för tjänsten.

Garantianspråk

Garantianspråk

Vid garantianspråk för solenergikomponenter under garantitiden hjälper vi dig att kontakta tillverkare, så att ditt system är klart för användning igen så fort som möjligt.

Utbytesprodukter

Utbytesprodukter

Vi byter ut defekta produkter omedelbart, inte bara om de blivit transportskadade utan också vid produktfel.

Pick-up-tjänst

Pick-up-tjänst

Om du vill få produkter upplockade ordnar vi gärna att vår speditör tar hand om det. Om anledningen till produktreturen är Krannich Solars ansvar täcker vi naturligtvis eventuella transportkostnader.

Teknisk service för installationsfrågor

Teknisk service för installationsfrågor

Vi hjälper dig gärna om du behöver teknisk information eller om du har problem med ditt system. Vi kan hjälpa dig att felsöka ett problem eller fungera som kontakt mellan dig och tillverkaren vid garantifrågor.