SolaX Power

SolaX Power är en ledande tillverkare av växelriktare för solkraft med innovativa produkter, exempelvis sitt X-Hybrid Energy Storage System. Över 100 professorer och erfarna ingenjörer arbetar med teknikutveckling på den 240 000 kvm stora fabriken. Med denna investerings- och innovationsnivå testas och tillverkas SolaX' produkter enligt de mest krävande globala standarderna.

till webbsida

SolaX VäxelriktareZDNY-TL10000 / 12000 / 15000 / 17000 / 20000

X1 Enfas-VäxelriktareX1 Mini / X1 Air / X1 Boost