Panasonic Solpaneler

Panasonic Eco Solutions Energy Management Europe (PESEMEU) (tidigare SANYO Component Europe Solar Business Division) levererar hållbara energilösningar för både privat och kommersiell användning. HIT®-solpanelsmodulerna är centrala för deras verksamhet. Sedan SANYO började utveckla amorft kisel år 1975 har Panasonic kontinuerligt eftersträvat banbrytande forskning och innovation inom detta område. Alla moduler har certifierats av TÜV Rheinland IEC61215 Ed2, IEC 61730-1 and IEC 61730-2, Application Class A-standarder. IEC 61 730 ersätter Class II. Vidare genomgick N240/N235- och H250/H245-modulerna extensiva tester med avseende på saltkorrosion och ammoniakresistens, alltid med de strängaste typerna av tester.

till webbsida