SolarEdge

År 2006 uppfann SolarEdge en intelligent växelriktarlösning som har förändrat sättet på vilket ström skördas och hanteras i solenergisystem. SolarEdge levererar elektronik på modulnivå för sökordning och övervakning av solel för solenergianläggningar i bostäder, för kommersiell användning och i energibolagsskala. SolarEdge:s DC-optimerade växelriktarsystem maximerar strömgenereringen på solpanelsmodulnivå, samtidigt som kostnaden för den energi som solenergisystemet producerar sänks.

till webbsida