Beprövad kvalitet

Källa: PI Berlin

Ett annat ledord hos Krannich Solar är:

Vi vill hjälpa till att skapa en framtid av solenergi. Därför inte bara köper vi in högkvalitativa och kostnadseffektiva solenergilösningar, utan utsätter dem också för slumpmässiga och stränga kvalitetskontroller. Vi samarbetar med både tillverkare och forskningsinstitut.

 

REGELBUNDNA KVALITETS- OCH PRESTANDAKONTROLLER

Produkter läggs till i vårt försäljningsutbud endast om produkten uppfyller våra kvalitetskrav och komponenterna är optimalt anpassade för varandra. Våra produkter testas regelbundet visuellt, mekaniskt och elektriskt. Detta är det bästa villkoret för lång livslängd för solenergimodulerna och för att solenergisystemet ska ge optimal avkastning. Dessa standarder med hög kvalitet och prestanda understryks av våra tillverkares certifieringar och långa garantier.

KRANNICH SOLARS KVALITETSPROGRAM

En oberoende trejde part används för att säkerställa att vi uppfyller våra kunders krav avseende kvalitet. Vi samarbetar med den renomerade solenergitestorganisationen CalLab PV Modules som är en del av Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE för regelbundna tester av våra produkter, baserade på följande kriterier:

KONTROLLERAD EL

För att kunna säkerställa att solenergimodulernas prestanda ligger inom de av tillverkaren angivna toleranserna låter vi mäta prestandan under standardtestförhållanden (STC) för utvalda produkter.

LONGLIFE-TESTAD

Lamineringstest: Fästet mellan glaset, solceller, EVA och baksidans folie är central för att solenergimodulen ska kunna hålla länge. Test av graden av förnätning och avflagningskraft fastställer delamineringsrisken.

 

Cellbrott/mikrosprickor: Så kallad elektroluminisensbilder används för att testa solcellerna i modulen för att upptäcka cellbrott och mikrosprickor. Detta hjälper oss att säkerställa att modulerna är i perfekt fungerande skick vid kontrolltillfället