SolarfoxSolar Display Systems

Under namnet Solarfox® säljer företaget innovativa displaysystem för presentation av solenergisystems effektdata. Displayerna är kompatibla med alla Solar-Log™-modeller från Solare Datensysteme GmbH och med Sunny WebBox från SMA.

till webbsida

Displayer

Solarfox®-displayer är kompatibla med Solar-Log-dataloggers och data från flera system kan visualiseras samtidigt. Data skickas via internet, nästan i realtid. Visningstid, bildsekvens och även visning av reklam kan ändras när som helst online. Solarfox-displayer är målmedvetet utformade för kontinuerlig användning (24/7).