Solar-Log

SDS är en ledande specialist på övervakning av solenergisystem med ett världsomspännande nätverk av operatörer och montörer. Det tyska företagets märke Solar-Log™ står för leverantörsoberoende och professionella övervakningssystem för solenergisystem i alla storlekar.

till webbsida

Dataloggers

Solar-Log-enheter är tillverkaroberoende och kan visa avkastnings- och systemvärden på skärmen eller via internet. Du kan komma åt data direkt via din webbläsare. Den minsta enheten har stöd för en växelriktare, den största kan övervaka upp till 100 växelriktare. Alla Solar-Log-enheter kan visa analyser med grafik eller i tabellform för årliga effektmål, avkastningskurvor och ingående spänning i dags-, månads-, års- eller totalvy.