Datakommunikation

PV-Monitoring Solar-Log
Bild: Solar-Log 2000

Krannich Solar är din specialist för optimal övervakning av solenergisystem

Loggning och visning av data gör att solpanelssystemdata på ett bekvämt och enkelt sätt kan kontrolleras, vilket ger systemoperatörerna en klar överblick över sina solenergisystem. 

 

Som återförsäljare av solenergisystem med nära nog 20 års erfarenhet erbjuder vi produkter av hög kvalitet till attraktiva priser från ledande tillverkare som SMA, Solar-Log och Solarfox


Vårt breda sortiment har rätt lösning för alla krav.

Solarfox

Under namnet Solarfox® säljer företaget innovativa displaysystem för presentation av solenergisystems effektdata.mer

Solare Datensysteme

SDS är en av de ledande specialisterna på övervakning av solenergisystem med ett världsomspännande nätverk av operatörer och montörer.mer