Sekretessregler

1. Översikt över dataskydd

 

Allmänt

Nedan följer en snabböversikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbsida. Personlig information är alla uppgifter som kan identifiera dig personligen. Detaljerad information om dataskydd hittar du i våra sekretessregler nedan.

 

Insamling av uppgifter på vår webbsida

 

Vem ansvarar för insamlingen av uppgifterna på denna webbsida?

På denna webbsida utförs insamlingen av uppgifterna av den driftansvariga för webbsidan. Kontaktuppgifter till den driftansvariga hittar du i webbsidans obligatoriska rättsliga information.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

En del uppgifter samlas in när du lämnar den till oss. Det kan exempelvis vara uppgifter du matar in i ett kontaktformulär.

 

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbsidan. Det handlar främst om tekniska uppgifter så som vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du besökte webbsidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt, så fort du öppnar vår webbsida.

 

Vad använder vi den informationen till?

Delar av dessa uppgifter samlas in för att webbsidan ska fungera korrekt. Andra uppgifter kan användas för hur besökare använder webbsidan.

 

Vad har du för rättigheter gällande dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information om dina lagrade personuppgifter, vem som tar emot dem och varför de samlats in, utan någon kostnad. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, spärras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i den rättsliga informationen om du har fler frågor om sekretess och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna in klagomål hos ansvarig myndighet.

 

Analys- och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi gör statistiska analyser utifrån ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av kakor och analysverktyg. Analysen av ditt surfbeteende är normalt anonymiserat, dvs. vi kan inte identifiera dig utifrån denna information. Du kan invända mot analysen eller hindra den genom att använda vissa verktyg. Detaljerad information återfinns i säkerhetsreglerna nedan.

 

Du kan invända dig mot denna analys. Vi informerar dig nedan om vad du har för alternativ i detta avseende.

 

2. Allmän information och obligatorisk information

 

Dataskydd

De driftansvariga för denna webbsida ser mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med lagstadgade dataskyddsregler och dessa sekretessregler.

 

Om du använder denna webbsida kommer olika delar av dina personuppgifter att samlas in. Personlig information är alla uppgifter som kan identifiera dig personligen. Dessa sekretessregler förklarar vilken information vi samlar in och vad vi kan använda den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

 

Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-post) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att skydda dina uppgifter helt från tredjepartsåtkomst.

 

Information om den ansvariga för denna webbsida

Den ansvariga för uppgiftshantering på denna webbsida är:

 

Krannich Solar GmbH und Co. KG
Heimsheimer Straße 65/1
D-71263 Weil der Stadt / Hausen

 

+49 (0)7033 3042-0

 

Den ansvariga är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och metod för hantering av personuppgifter (namn, e-postadresser osv.).

 

Återkallning av ditt medgivande till hantering av dina uppgifter

Många delar av uppgiftshanteringen är endast möjliga med ditt godkännande. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst, för all framtid. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

 

Rätten att lämna in klagomål till ansvariga myndigheter

Vid brott mott dataskyddslagen kan den berörda personen lämna in ett klagomål hos ansvariga myndigheter. Den ansvariga myndigheten för dataskyddslagsrelaterade frågor är det statligt instiftade personuppgiftsombudet i den tyska förbundsstat där företaget har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter hittar du på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Denna sida använder SSL- eller TSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll, exempelvis frågor du skickar till oss som sidans driftansvariga. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad adressen ändrar förled från "http://" till "https://" och ikonen med låset visas.

 

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information, spärra, radera

Enligt lag har du rätt att när som helst, utan kostnad, få information om eventuella personuppgifter som vi lagrar, samt dess ursprung, mottagare och syftet för vilket vi hanterar informationen. Du har också rätt att få uppgifterna korrigerade, spärra eller radera dem. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i vår rättsliga information om du har fler frågor om sekretess och dataskydd.

 

Förbud mot reklamutskick

Vi förbjuder härmed uttryckligen att kontaktuppgifter från innehållet i den rättsliga informationen på webbsidan används för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbsidans driftansvariga har rätt att vidta specifika rättsliga åtgärder om oombett reklammaterial, exempelvis e-post-spam, tas emot.

 

3. Personuppgiftsombud

 

Lagstadgat personuppgiftsombud

Vi har utnämnt ett personuppgiftsombud för vårt företag.

 

Gerfried Riekewolt

Höfle 2
73087 Bad Boll

 

+19 7164 130118

 

4. Insamling av uppgifter på vår webbsida

 

Kakor

En del av våra webbsidor använder kakor. Kakor skadar inte din dator och innehåller inte några virus. Kakor hjälper till att göra vår webbsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Kakor är små textfiler som lagras på din dator och sparas på din webbläsare.

 

De flesta kakor vi använder är så kallade "sessionskakor". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor ligger kvar i minnet på den enhet du använder, tills du raderar dem. Dessa kakor gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker sidan.

 

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar om användningen av kakor, så att du kan välja från fall till fall om du vill ta emot eller avvisa en kaka. Som alternativ kan du konfigurera din webbläsare så att den automatiskt tar emot kakor under vissa förhållanden eller alltid avvisar dem, eller att den automatiskt raderar kakor när du stänger din webbläsare. Att stänga av kakor kan begränsa denna webbsidas funktion.

 

Kakor som krävs för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (exempelvis inköpskorgen) lagras enligt art. 6, paragraf 1, bokstav F i Dataskyddsförordningen. Webbsidans driftansvariga har legitimt intresse i att lagra kakor för att säkerställa att de tjänster som tillhandahålls fungerar optimalt, utan tekniska fel. Om andra kakor (t.ex. sådana som analyserar ditt surfbeteende) också lagras kommer de att behandlas separat i dessa sekretessregler.

 

Server-loggfiler

Webbsidans driftansvariga samlar automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss i "server-loggfiler". Sådana är:

 

 

 • Typ av webbläsare och webbläsarversion
 • Operativsystem
 • Referrer-URL
 • Datorns hostname
 • Tid för serverbegäran
 • IP-adress

 

 

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

 

Grunden till uppgiftshantering är art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen, som tillåter hantering av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal.

 

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in de uppgifter du matar in för att kunna svara på din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt godkännande.

 

Därför kommer vi att hantera eventuella data du matar in i kontaktformuläret endast med ditt godkännande enligt art. 6 (1)(a) Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

 

Vi kommer att lagra de uppgifter du skickar till oss i kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt medgivande eller om vi inte längre har någon anledning att lagra dem (t.ex. när din begäran har uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagar, särskilt gällande obligatoriska datalagringsperioder, berörs inte av denna regel.

 

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på vår webbsida kan du registrera dig med Facebook Connect. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

 

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klickar på någon av knapparna "Login with Facebook" eller "Connect with Facebook" kommer du automatiskt att vidarebefordras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med dina Facebook-inloggningsuppgifter. Detta kopplar samman din Facebook-profil med vår webbsida eller våra tjänster. Denna länk ger oss åtkomst till dina uppgifter som lagras på Facebook. Specifikt ingår ditt:

 

 

 • Facebook-namn
 • Facebook-profilbild
 • Facebook-bild
 • E-postadress du lämnat hos Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vänner
 • Facebook-likes
 • Födelsedag
 • Kön
 • Land
 • Språk

 

Denna information används för att ställa in, tillhandahålla ditt konto, samt göra det mer personligt.

 

För mer information, se Facebooks användningsvillkor och sekretessregler. Du hittar dem på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

Registrering på denna webbsida

Du kan registrera dig på vår webbsida för att få åtkomst till ytterligare funktioner som ingår där. Inmatade data kommer endast att användas för den sida eller tjänst som du har registrerat dig för. Obligatorisk information som begärs under registreringen måste tillhandahållas helt och hållet. Annars kommer vi att avvisa din registrering.

 

För att informera dig om viktiga förändringar, exempelvis inom ramarna för vår webbsida eller tekniska förändringar, kommer vi att använda den e-postadress som du angav vid registreringen.

 

Vi kommer att hantera de uppgifter du lämnade under registreringen endast efter att du lämnat ditt medgivande enligt art. 6 (1)(a) Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst, för all framtid. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

 

Vi kommer att fortsätta att lagra de uppgifter vi samlade in under registreringen så länge du förblir registrerad på vår webbsida. Lagstadgade lagringsperioder förblir oberörda.

 

Hantering av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personliga data endast så länge det krävs för att etablera eller modifiera rättsliga relationer med oss (master data). Detta sker enligt art. 6 (1) (b) Dataskyddsförordningen, som tillåter hantering av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal. Vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter när du använder vår webbsida (användardata) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna använda våra tjänster eller för att kunna fakturera dig för dem.

 

Insamlade kunduppgifter ska raderas efter avklarad beställning eller när affärstransaktionen är avslutad. Lagstadgade lagringsperioder förblir oberörda.

 

Data som överförs när du ingår avtal med online-shop, återförsäljare och postorder

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den grad som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, exempelvis till transportföretag eller banker som hanterar din betalning. Dina uppgifter kommer inte att överföras i något annat syfte om du inte uttryckligen godkänt det. Dina uppgifter kommer inte att avslöjas för tredje part i reklamsyfte om du inte uttryckligen godkänt det.

 

Grunden till uppgiftshantering är art. 6 (1) (b) Dataskyddsförordningen, som tillåter hantering av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal.

 

5. Sociala media

 

Facebook-plugins (Like- & Share-knappar)

Vår webbsida har plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins känns igen på Facebook-logotypen eller på Like-knappen på vår sida. Du hittar en översikt över Facebook-plugins på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

När du besöker vår sida etableras en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via denna plugin. Detta gör det möjligt för Facebook att ta emot information om att du har besökt vår webbsida från din IP-adress. Om du klickar på Facebook-"Like"-knappen när du är inloggad med på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår sida med din Facebook-profil. Detta låter Facebook koppla samman besök på vår sida med ditt användarkonto. Observera att den driftansvariga för denna sida inte har någon kunskap om innehållet som överförs till Facebook eller hur Facebook använder dessa uppgifter. För mer information, se Facebooks sekretessregler på https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök med ditt Facebook-konto kan du logga ut från ditt Facebook-konto.

 

Twitter-plugin

Funktioner från Twitter-tjänsten har integrerats i vår webbsida och app. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och "Retweet"-funktionen kopplas de webbsidor du besöker till ditt Twitter-konto och visas för andra användare. Uppgifter överförs därmed också till Twitter. Som driftansvariga för dessa sidor vill vi poängtera att vi inte har någon kunskap om innehållet i de uppgifter som överförs och hur Twitter använder dem. För mer information om Twitters sekretessregler, se https://twitter.com/privacy.

 

Du kan ändra dina sekretessinställningar hos Twitter i inställningarna för ditt konto på https://twitter.com/account/settings.

 

XING Plugin

Vår webbsida använder funktioner från XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

 

Varje gång en av våra sidor som innehåller XING-funktioner besöks etablerar din webbläsare en direkt anslutning till XING-servrarna. Så vitt vi vet lagras inga personuppgifter under denna procedur. Inga IP-adresser lagras och inget användarbeteende utvärderas.

 

För mer information om dataskydd och XING Share-knappen, gå in på XING:s sekretessregler på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analytics och reklam

 

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den sköts av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics använder så kallade "kakor". De är textfiler som lagras på din dator och som tillåter analys av hur du använder webbsidan. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbsida överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där.

 

Google Analytics-kakor lagras i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen. Webbsidans driftansvariga har ett legitimt intresse i att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbsida och sin reklam.

 

Webbläsar-plugin

Du kan förhindra att dessa kakor lagras genom att göra erforderliga inställningar i din webbläsare. Men vi vill poängtera att sådan inställning kan innebära att du inte kan åtnjuta alla funktioner på denna webbsida. Du kan också förhindra att uppgifterna som genereras av kakor om din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) skickas till Google och att Googles hantering av dessa uppgifter förhindras genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En bortväljar-kaka, som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid framtida besök av denna sida, placeras: Inaktivera Google Analytics.

 

För mer information om hur Google Analytics hanterar dina användaruppgifter, se Googles sekretessregler: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Utlagd datahantering

Vi har ingått ett avtal med Google angående utläggning av vår uppgiftshantering helt i enlighet med de strikta kraven från tyska dataskyddsmyndigheter för användning av Google Analytics.

 

7. Nyhetsbrev

 

Uppgifter för nyhetsbrev

Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress och information som gör att vi kan verifiera att du är ägaren av den angivna e-postadressen och att du godkänner mottagandet av detta nyhetsbrev. Inga övriga uppgifter samlas in eller samlas endast in frivilligt. Vi använder dessa uppgifter enbart för att tillsända dig begärd information och skickar den inte vidare till tredje part.

 

Därför kommer vi att hantera eventuella data du matar in i kontaktformuläret endast med ditt godkännande enligt art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen. Du kan dra tillbaka ditt medgivande om lagring av dina uppgifter och din e-postadress, samt att de används för att skicka nyhetsbrevet när som helst, t.ex. genom att klicka på "unsubscribe"-länken i nyhetsbrevet. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

 

Uppgifterna du lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet tills du avslutar ditt abonnemang när dessa data raderas. Uppgifter vi har lagrat i andra syften (t.ex. e-postadress för medlemsområdet) berörs ej.

 

8. Plugins och verktyg

 

YouTube

Vår webbsida använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Den driftansvariga för sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Om du besöker någon av våra sidor som har en YouTube-plugin etableras en anslutning till YouTube-servarna. YouTube-servrarna får information om vilka av våra sidor du har besökt.

 

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter YouTube dig koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

 

YouTube används för att göra webbsidan mer tilltalande. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen.

 

För mer information om hantering av användardata, se YouTubes dataskyddsförklaring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps via ett API. Den sköts av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

För att använda Google Maps måste din IP-adress sparas. Denna information överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

 

Vi använder Google Maps för att göra vår webbsida mer tilltalande och för att göra det enklare att hitta platser vi anger på webbsidan. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen.

 

För mer information om hantering av användardata, se Googles dataskyddsförklaring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.